Fra Januar 2004 Norsk Dragracing Gardemoen

Kj�re entusiaster! 

Fra 1. januar ekspanderte firmaet v�rt, med flytting til nye lokaler i Stansevn. 6, Oslo, og oppretting av bilverksted, som b�de er offentlig godkjent og medlem av Bilbransjeforbundet, noe som betyr �kt trygghet   b�de for kundene og oss ansatte!
Motorverkstedet v�rt, inkl Superflow testbenk/bremsebenk, fikk st�rre og bedre arbeidsforhold.
Speedshopen kunne utvide varereportoaret pga mye st�rre lagerkapasitet!
Hjemmesiden v�r, som har passert 73.000 bes�k, oppdateres fortl�pende, med tilbud og nyheter!

Vi har hele landet som nedslagsfelt og noterer til v�r store glede stadig nye postordrekunder! Vel s�          viktig er det at v�re gamle kunder fortsetter � bruke oss!

Over hele landet arbeides det n� med klargj�ring av entusiast- og sommerbiler og det ytes v�rservice p� bruks- og hel�rsbiler.

V�rt motorverksted bygger fortl�pende V8 motorer til alt fra vanlig gatebruk til ulike prosjekter for street legal og �vrig dragracing, baneracing, formula offroad, samt marinemotorer. M.a.o. bygger, trimmer, overhaler og modifiserer vi etter kundens �nsker og behov. Kundens motor�nsker er v�r utfordring! Vi minner ogs� om       v�r Superflow 901 bremsebenk som dokumenterer resultatene av det arbeidet vi gj�r! Bremsing koster            fra kr. 4.000,- ekskl. mva., mens en hel dag i bremsebenken koster kr. 5.000,- ekskl. mva. Dette inkluderer       alt av pr�ving/feiling, fors�k med mange ulike oppsett, tuning og innstillinger.

Hvorfor ikke kontakte oss for � avtale en bremsel�rdag for klubben/kameratgjengen, med en av klubbmedlemmenes motor i bremsebenken?!!? Her er det mye � l�re og rikelig anledning til � stille      sp�rsm�l!

Vi tilbyr ogs� ulike former for temakvelder og foredrag, i v�rt motorverksted eller i ditt klubblokale! Kom med �nsker og forslag!

Dersom dere har et klubblokale e.a. hvor det jevnlig samles amcar-interesserte; kontakt oss gjerne for trykksaker e.a.!

Vi har inng�tt rabattavtale med AMCAR/ACCN, Corvette-klubben og NDRG (Norsk Dragracing gardermoen). Medlemmene ytes 10% rabatt p� alt av bremsing, �vrig arbeid, maskinering og deler.

Under f�lger en redegj�relse og begrunnelse for de ulike operasjonene i en motortrimming

F�rst; v�r utfordring er � gj�re maksimalt ut av ditt motorbudsjett!

Vi bruker tid og erfaring p� valg av komponenter n�r vi skal komponere en veltrimmet motor. For eksempel     p� valg av r�delengde som matcher slaglengden, som skal passe sylinderdiameter, kam og kompresjonsforhold, - som igjen skal passe ditt behov og bruksomr�de. Her st�r forhold som bilens vekt, hjuldimensjon, dekkvalg, type gearkasse, evt. convertertype og bakakselutveksling sentralt.

Etter gjennomgang av dine �nsker starter vi enhver jobb med inng�else av en skriftlig kontakt mellom deg        og oss, hvor alle deler og alt arbeid/maskinering vi har blitt enige om framg�r spesifisert, med eksakte priser p� hver enkelt operasjon og del.

Dersom du har valgt bremsing i v�r testbenk som dokumentasjon p� den jobben/effekt�kningen vi har utf�rt,      vil du sammen med sluttfaktura/kvittering f� de originale bremsepapirene som din dokumentasjon. Sluttfakturaen (/-kvitteringen) vil inneholde alle delenummer, varenavn/delebeskrivelser og priser. Videre vil kamkort og n�dvendige spesifikasjoner p� andre deler medf�lge sluttpapirene. Dette er av stor betyding ved evt. framtidig salg av motor, men ogs� ved valg av nye/andre deler senere. I tillegg lagres all informasjon om ditt prosjekt i v�r database dersom dine papirer skulle g� tapt eller dersom du skal g� videre med din motor/ditt prosjekt i framtiden.

Under vil vi gj�re deg oppmerksom p� betydningen av noen av de vanligste operasjoner i forbindelse med motortrimming:

Porting av topplokk:

Kanalenes form og overflate forbedres, tverrsnittet �kes, overganger til manifoldene utlignes, st�rre ventiler    kan monteres og ventilsetene freses eller byttes for � gi plass til st�rre ventiler.

Plansliping av topplokk:

Hovedsakelig for � �ke kompresjonen. Utligning av forbrenningskamrenes volum, evt. forbedring av form og overflate.

Sliping av veivaksel:
Veivakselen er ofte vridd av �relangt bruk og slitasje (dette gjelder i de aller fleste tilfeller), av skade eller        av un�yaktig masseproduksjon, og m� derfor korrigeres. Slaglengden kan endres.

Normalisering av r�der:
Dette er ofte n�dvendig n�r forsterkede r�debolter skal tas i bruk. R�dens storende kan om �nskelig normaliseres og lilleenden kan bygges om til fulltflytende stempelpinne, n�r dette er hensiktsmessig. Lengdejustering av senteravstand kan foretas.

Avbalansering av veivaksel:

Veivaksel, svinghjul/flexplate, svingningsdemper, remhjul og evt. clutchdisk avbalanseres dynamisk. R�dene korrigeres i begge ender. Stempler og stempelpinner korrigeres tilsvarende.

Honing av sylinderne:

Dette arbeidet gir sylinderne 100% riktig form m.h.t. rundhet og konusitet.

Bruk og vedlikehold av en trimmet motor stiller krav til bruker! Sp�r oss om r�d!

Velkommen som kunde enten du har en original bruksmotor eller et prosjekt for trimming/racing/performance!