SP�RSM�L & SVAR:

Her kommer svar p� noen av de mest vanlige sp�rsm�l om lystgass og lystgassystemer:

F�RST: Lystgass er en enkel, trygg og grei og lite mystisk m�te � trimme motorer p�!

SP�RSM�L:
Kan lystgass gj�re motoren mer up�litelig?

SVAR:
N�kkelen er � velge riktig antall hestekrefter til gitt bruk. Et kit som brukes med de korrekte
fabrikkmessige kalibreringer for�rsaker normalt ikke slitasje p� motoren. N�r forbrenningstrykket
i sylindrene �ker �ker p�kjenningen p� de �vrige motorkomponentene. Hvis p�kjenningen overg�r
det motordelene er ment � t�le vil det oppst� slitasje. NOS-systeme er designet for � t�le krevende
bruk under full gass. Lystgass har den store fordel at du kan velge � bruke det kun n�r du trenger
det (ikke konstant). Alle NOS-systemer er lagd for � yte maks effekt og er absolutt p�litelig og
driftsikkert ved riktig, anbefalt bruk.

SP�RSM�L:
Kan jeg sette et lystgassalegg rett p� standardmotoren min?

SVAR:
Ja. NOS-systemer leveres for de aller fleste bil-/motortyper. Det er avgj�rende at man velger riktig
anlegg for det gitte utgangspunkt, f.eks. t�ler 4 sylindrede motorer en hestekraft�kning p� +40-60 hk
ekstra, 6 sylindrede motorer drar normal fordel av en hk-�kning p� +75-100, small block V8-motorer
(303/350/400cid) aksepterer opp til +140 hk ekstra, mens big block V8-motorer (427-454cid) kan
akseptere fra +125-200 hk ekstra. Disse anbefalte verdiene betinger maks stabilitet og p�litelighet
fra standardmotoren (st�pte stempler, st�pt veiv, f� eller ingen modifiseringer)!

SP�RSM�L:
Finnes det generelle regler for �kning av yteevne/hestekrefter - med lystgass?

SVAR:
Generelt er smidde aluminiumsstempler en av de beste modifiseringer du kan gj�re.
Tennings"retarding" med 4-8 grader (1-1/2 grads timingretard per 50 hk �kning).
I mange tilfeller er det n�dvendig med en bensinpumpe med st�rre kapasitet. H�yere oktanverdi
(100++), "racebensin", er � anbefale sammen med "kaldere" tennplugger med trangere
"gap" n�r .025" - .030". Ved �kning p� over +250 hk ekstra kan flere andre modifiseringer enn de
ovenfornevnte v�re n�dvendig. Eksempler p� dette kan v�re en smidd veivaksel, "racer�der",
bensinpumpe(r) som tilfredsstiller lystgassystemets krav, samt h�yoktan bensin (fra 110 oktan).
For spesifikke r�d vedr. din motor og ditt lystgassanlegg - 
VI LEVERE DE RIKTIGE DELENE TIL DIN MOTOR - RING OSS!

SP�RSM�L:
Hvordan virker lystgassen?

SVAR:
Lystgass best�r av 2 deler nitrogen og 1 del oksygen (36% oksygen vekt).
Under forbrenningsprosessen i en motor, ved rundt 572 grader Fahrenheit, brytes lystgassen ned
og frigir oksygen. Dette ekstra oksygenet gir �kt effekt ved at man kan forbrenne mer drivstoff.
Nitrogenet demper �kningen av sylindertrykket og hjelper p� denne m�ten til � holde
forbrenningsprosessen under kontroll. Lystgassen gir ogs� en enorm intercoolereffekt ved �
redusere innsugstemperaturen til 16-20 grader Celsius.

SP�RSM�L:
Hvordan er NOS-produktene testet?

SVAR:
NOS forvalter et komplett forsknings- og utviklingssenter som inkluderer datastyrt dynotesting p�
alt utstyr. I tillegg er NOS involvert i mange aspekter av racing/motorsport; NOS har et n�rt
samarbeid med mange toppnavn innen dragracing, for � utvikle og forbedre de mest effektive
lystgassystemene i verden.

SP�RSM�L:
Hvor stor effekt�kning kan jeg forvente med et lystgassystem?

SVAR:
For manges bruk er en �kning p� 1-3 sekunder og 16-24 km/h p� en "quartermile" realistisk.
Faktorer som motorst�rrelse, dekkdimensjoner, dysing, gearing, etc., vil ogs� innvirke p� resultatet!

SP�RSM�L:
Hvor lenge varer en flaske lystgass?

SVAR:
Her er type lystgassanlegg samt dysebruk avgj�rende. For eksempel varer en standard 10 lb.s' flaske
7-10 "reper" med et 125 hk Power Shot kit. P� +250 hk niv� kan en forvente at flasken varer 3-5 fulle
"reper". Hvis lystgass brukes kun ved 2. og 3. gear vil man kunne kj�re noen flere runder p� samme
flaske. Tips: L�r noe om eget forbruk ved � veie flasken f�r og etter hver runde!

SP�RSM�L:
Hvor lenge kan jeg holde lystgassknappen inne?

SVAR:
Det er fullt mulig � holde knappen inne til flasken er helt tom! Imidlertid er det ikke anbefalt � holde
knappen inne i mer enn max 15 sekunder ad gangen.

SP�RSM�L:
N�r er det best � bruke lystgass?

SVAR:
Kun ved full gass! (med mindre en progressiv controller er i bruk). N�r dreimomentet �ker vil en
normalt m�le best resultater ved tidlig aktivering av lystgassanlegget.
Lystgass kan trygt aktiveres ved over 2,500 rpm under full gass.

SP�RSM�L:
Lager NOS lovlige, godkjente lystgassystemer?

SVAR:
Ja. Faktisk har NOS en rekke EO-nummer for ulike systemer som det til 5,0L Mustang og
305/350 GM V8's etc. I tillegg er det ikke n�dvendig � endre p� smog equipment n�r lystgass
skal installeres. Ring oss for mer informasjon - 22164600.

SP�RSM�L:
M� jeg justere forgasseren f�r bruk av lystgass?

SVAR:
Nei! Lystgassystemet er uavhengig av forgasseren, da det injiserer sitt eget drivstoff og sin egen gass.

SP�RSM�L:
Er lystgass brannfarlig?

SVAR:
Nei. Lystgassen er i seg selv ikke brennbar. Imidlertid vil oksygeninnholdet i lystgassen medf�re
raskere forbrenning av bensinen.

SP�RSM�L:
Kan lystgass for�rsake detonasjoner?

SVAR:
Ikke direkte. Detonasjoner for�rsakes av for lite bensin i forbrenningskammeret, eller av et for lavt
oktanvalg. For h�y tenning kan ogs� for�rsake detonasjoner. Generellt krever NOS' lystgassystemer
for standardmotorer 98 oktan bensin og minimal oppgradering av tenningen. I racesammenheng
med h�y(ere) kompresjon som gir �kt sylindertrykk, kreves h�yere oktanvalg og mer tenningsretard.

SP�RSM�L:
Hvor kan jeg f� etterfyllt flaskene mine?

SVAR:
Hos AS SVERRE KAHRS RACING, Bedriftsvn. 10, 0950 OSLO, tlf. 22164600, fax 22165916

SP�RSM�L:
Er det noe � hente p� � benytte datachips/trimchips sammen med et lystgassystem?

SVAR:
Bare dersom det er snakk om spesialdesignede chips for lystgassbruk. De fleste "aftermarket"
chips bruker en mer aggressiv timing advance curve for � �ke effekten, noe som faktisk kan medf�re
detonasjoner. Les chipsets bruksanvisning fra tilvirker n�ye f�r bruk sammen med lystgass! HYPERTECH
(som f�res av SVERRE KAHRS RACING) lager spesialchips for lystgassbruk.

SP�RSM�L:
Hvor lang tid tar det normalt � installere et lystgassystem?

SVAR:
Med vanlig h�ndverkt�y kan de fleste anleggene monteeres p� 6-8 timer. NOS-bruksanvisningene
inneholder spesifiserte innstallasjonstegninger med ledningdiagrammer, detaljert beskrivelse av
flaskemontering, samt performacetips og "trouble shooting guide"!

Tips: Alternativ til egen montering: La SVERRE KAHRS RACING montere lystagassanlegg p� din bil!

SP�RSM�L:
Hvilke typer innsug er best egnet  for plateinjector lystgassystem, enkel eller dobbelt planet innsug?

SVAR:
S� lenge ikke innsuget ikke forstyrrer lystgassens/bensinens "spredem�nster" vil begge typer fungere
helt OK. Fordelingen er bedre i single plan - innsug p� h�ye turtall. Dersom hk skal �kes til mer enn
150 ekstra er single plan - innsug � foretrekke.

SP�RSM�L:
�ker lystgassen sylindertrykket og -temperaturen?

SVAR:
Ja. Evnen til � forbrenne mer bensin er �rsaken til at lystgass gir s� stor effekt�kning.

SP�RSM�L:
Er det en fordel � kj�le/fryse ned lystgassflaskene?

SVAR:
Nei. N�r en flaske kj�les ned synker trykket dramatisk og gjennomstr�mmingen av lystgass reduseres,
slik at bensingjennomstr�mmingen blir for stor - og effekten reduseres. P� kalde kvelder kan du dosere
"rikere".  For optimale forhold; s�rg for at flasketrykket holdes p� ca. 900-950 psi. NOS selger et
lystgassm�leinstrument som gj�r det lett � overv�ke flasketrykket. Hvis du bor eller kj�rer race i kaldere
str�k er det lurt � invistere i en flaskevarmer ("magebelte"), NOS #14164. Generellt gir lystgass best
effekt under lufttemperaturer p� 18-22 grader Celsius.

SP�RSM�L:
Er det noe � hente p� � bruke lystgass sammen med turbo eller super-charger?

SVAR:
Absolutt! Under turbobruk blir forsinkelser totalt eliminert ved bruk av lystgass! I tillegg komprimerer
b�de turbo og supercharger den innkommende luften, i tillegg til � varme den opp. Injection av lystgass
vil gi en enorm intercooler-effekt som reduserer innsugs...... med 75 grader eller mer.

SP�RSM�L:
Hvor komplett er et NOS lystgasssystem (kit)?

SVAR:
NOS roser seg av � levere de mest komplette anleggene p� markedet i dag. Lystgassystemene leveres
med alle tenkelige komponenter en kan f� bruk for under montering, som f.eks. ekstra lange forgasserstuds,
pakninger, r�rtapper, bensinslanger, braketter, filtre, fittings/koplinger, hardware, ledninger/kabler,
10 lb.'s flaske med hi-flo ventil, samt detaljert, lettfattelig monterings- og bruksanvisning.

SP�RSM�L:
Hva er forskjellen p� en standard og en NOS hi-flo flaskeventil?

SVAR:
�pningen p� hi-flo ventilen er mye st�rre enn p� de standardventilene som er tillatt for lystgass.
Bruk av ventil med mindre �pning kan for�rsake trykkfall ved h�y gjennomstr�mming av gass.
NOS' hi-flo ventil eliminerer disse problemene. NOS hi-flo ventiler er standard i alle NOS kits.

SP�RSM�L:
Hvilken effekt vil lystgass ha p� en gammel, slitt motor?

SVAR:
Dette beror p� tilstanden til de aktuelle motorkomponenter. Enhver form for trimming og modifisering
av en slitt, d�rlig "tunet" motor vil for�rsake ytterligere slitasje og evt. skader. Dette mens en motor i
god stand, med gode stempelringer og pakninger oftest er i stand til lystgassbruk uten at dette for�rsaker
skader eller slitasjer.

SP�RSM�L:
Vil lystgassen p�virke katalysatoren?

SVAR:
Nei. �kningen av oksygen i avgassene kan faktisk �ke katalysatorens yteevne! Ettersom bruken av lystgass
normalt er begrenset til 10-20 sekunders sammenhengende bruk, har bruken oftest ingen innvirkning p�
katalysatoren.

SP�RSM�L:
Vil effekt�kningen i prosent utgj�re det samme p� en racemotor som p� en standard, ved bruk av samme
type NOS-anlegg?

SVAR:
Nei, ikke egentlig.I de fleste tilfeller er den prosentvise �kningen av effekt st�rre for en standard bil
fordi den i utgangspunktet ikke er s� effektiv som en modifisert motor i normal "ikke-lystgass" tilstand.
Siden effekten av lystgass �ker enhver motors yteevne vil den totale effekt�kningen bli mye st�rre i en
modifisert motor.

SP�RSM�L:
Kan motorer med h�y kompresjon gj�re nytte av lystgass?

SVAR:
Absolutt! H�ye eller lave kompresjonsforhold kan tilpasses lystgass forutsatt riktig blandingsforhold
mellom bensin og gass, samt jevn forsyning av begge deler.
NOS-kit brukes i alle sammenhenger fra relativt lavt komprimerte standardmotorer til 2000 hestekrefters
PRO MOD dragracemotorer, som ofte overstiger 15 til 1 i kompresjon. Generellt, jo h�yere
kompresjonsforhold, jo mer tenningsreduksjon, jo h�yere oktanverdi. Ring SVERRE KAHRS
RACING for mer spesifikk informasjon.

SP�RSM�L:
Kan vanlig "bensinstasjonbensin" brukes sammen med lystgass?

SVAR:
Ja! Bruk middels blyet eller blyfri. Mange lystgassanlegg er lagd for "vanlig" bensin! Imidlertid m�
h�yoktanbensin (fra 100 oktan og oppover) brukes ved h�y kompresjon og h�ye hestekraftniv�er.

SP�RSM�L:
Hvilken type kam er best egnet for lystgassbruk?

SVAR:
Generellt kammer som har mindre eksos overlapp og mer eksos duration. Uansett er det mest fornuftig
� velge en kan som er riktig for det normale, daglige bruk (n�pr lystgassanlegget er inaktiv`t/avsl�tt).
Dette fordi 99% av "gatelystgassbruken" ikke foreg�r med full utnytting/effekt av lystgassen. Det
er imidlertid spesialkammer � f� kj�pt, tilegnet konkurransebiler som bruker lystgass.
Disse kammene har en mer aggressiv eksosprofil.

Siden kamvalg avhenger av bilens vekt, gearing etc., er det best � holde seg til kamleverand�renes
anbefalinger for ditt personlige behov!
SVERRE KAHRS RACING leverer alle typer kammer fra COMPCAMS, CRANE m.fl.

SP�RSM�L:
F�es det lystgassystem til nye EFI-biler?

SVAR:
Ja! Faktisk har NOS et godt utvalg av lystgassystemer til slike biler. ta kontakt for ditt spesifikke behov!

SP�RSM�L:
Hvilken type lystgassystem er best: Plate eller direkte port injection?

SVAR:
Fordelene med et plate-system er at dette er veldig lett � montere - og fjerne.
Et platesystem kan lett flyttes fra en bil til en annen, videre kan det lett dyses om, og for de fleste av oss
gir et slikt system mer enn nok hestekraft�kning; + 75-350 hk!

I andre tilfeller som in-line type motorer med lange runners, er et "direct port" system � anbefale,
for � sikre maksimalisert spredning. Og, n�r det er behov for og �nske om mer enn 350 hk's �kning,
er NOS' direct port Fogger system det som forsyner optimalt og gir riktigst spredning
(ved + 500 hk og mer).

Til slutt er direct port systemene ogs� � anbefale n�r anlegget skal skjules under innsuget.

SP�RSM�L:
M� bensinpumper o.a. modifiseres ved bruk av lystgass?

SVAR:
De fleste standard bensinpumper har kapasitet nok ved bruk av mindre lystgassanlegg.
Det er viktig � forsikre seg om hvorvidt bensinpumpen kan levere nok bensin til det eksisterende
anlegg (enten det er forgasser eller injection) og om pumpen er i stand til � �ke kapasiteten tilsvarende
det lystgassbruken krever. Mange velger � forsikre seg mot ovennevnte ved � montere en ekstra
bensinpumpe reservert lystgassbruk!
SVERRE KAHRS RACING anbefaler IKKE bruk av mekaniske bensinpumper i denne sammenhengen,
da disse ikke gir en konstant str�m av bensin.

SP�RSM�L:
I hvilken posisjon er det best � montere en lystgassflaske?

SVAR:
Det er viktig � montere flasken korrekt for � sikre korrekt lystgassoverf�ring.
Flaskene leveres med "hevertslanger" som er med p� � sikre dette.

SP�RSM�L:
Hvor viktig er bruk av bensinfilter?

SVAR:
Blandt de aller viktigste komponentene i ethvert lystgassystem er filtrene! For � hindre forurensning
av solenoider og fortetting av dyser har NOS-filtrene spesielle maskeegenskaper etter oppskrift
fra aerospaceindustrien.

SP�RSM�L:
Hva er gevinsten ved bruk av lystgass sammenlignet med annen type trimming?

SVAR:
For det f�rste er lystgass en rimeligere m�te � trimme p�, pengemessig. Lystgassanleggene er lette
� h�ndtere, enkle � vedlikeholde og de varer lenge! Fordi lystgasstrimming ikke krever h�yere
turtall er dette en "snill" trimming som gj�r at motoren lever lenger og utsettes for mindre slitasje
enn annen, mer "aggressiv" trimming som ikke n�dvendigvis gir flere hestekrefter.

SP�RSM�L:
Lager NOS lystgassystemer til motorsykler, b�ter eller sn�scootere?

SVAR:
Absolutt! Ta kontakt med SVERRE KAHRS RACING for ditt eksakte �nske - vi har NOS'
spesialkatalog for MC, b�t og sn�scooter! Og v�r fyllestasjon betjener ogs� disse anleggenes flasker.

SP�RSM�L:
Hvor h�yt trykk skal NOS-komponentene t�le?

SVAR:
Trykket n�r ofte 1.000 psi. Dette er NOS' komponenter samvittighetsfullt testet for � t�le.
NOS bruker kunh�ytrykkstestede flykvalitets materialer som metallomspundne bensinslanger
i rustfritt st�l og teflon.

SP�RSM�L:
Hvordag kan jeg vite om lystgassflasken er tom eller om det er mer gass igjen p� den?

SVAR:
Den absolutt mest p�litelige (og anbefalte) metode er � veie flasken f�r og etter bruk.
N�r flasken n�rmer seg tom (n�r det er mindre enn 20% igjen av innholdet) vil man
normalt f� en synkende effekt av lystgassen.

SP�RSM�L:
Hva slags funksjon har lystgassflaskens sikkerhetsventil (blow-off safety valve)?

SVAR:
Det er veldig viktig � ikke overfylle en lystgassflaske.Alle NOS' flasker er merket med
vekt tomflaske, vekt gass (max), vekt gass og flaske tilsammen. Bruk en finskalet, korrekt
kalibrert vekt. Overfylling og/eller overoppheting kan medf�re for h�yt flasketrykk og
medf�re utl�sning av sikkerhetsventilen, med det resultat at hele flaskeinnholdet
"l�per l�psk" (OBS: Fare for frostskader!)

SP�RSM�L:
M� jeg bytte tenningsanlegg ved bruk av lystgass?

SVAR:
Nei, de fleste nyere bilers tenningsanlegg er velegnet for lystgassbruk.
I noen tilfeller av motorer med mange hestekrefter er det anbefalt � vurdere et mer
sofistikert tenningsanlegg av h�yere kvalitet.