Video
                                                     
Hvordan overhale din TH700R-4 automat, YO#WA6, kr. 201.- + mva.  (kr. 250.- inkl. mva.)
Hvordan overhale din TH350 automat, YO#WA8, kr 201.- + mva.  (kr. 250.- inkl. mva.)
Hvordan overhale din TH400 automat, YO#WA9, kr 201.- + mva.  (kr. 250.- inkl. mva.)
 

�vrige, nyttige videoer (ikke avbildet):
Hvordan installere og stille kamakselen din, CC#190, kr 201.- + mva.  (kr. 250.- inkl. mva.)
Hvordan bygge en small block chevy (inkl service topper), CC#191, kr 201.- + mva.  (kr. 250.- inkl. mva.)